Política de Privacitat

Termes i Condicions

Arrel Mobiliari posa aquesta pàgina i tot el seu contingut a disposició dels usuaris d’Internet de manera gratuïta. L’accés a la pàgina i el seu contingut implica l’acceptació de les presents Condicions Generals i Particulars d’Ús que podran ser modificades o substituïdes pel titular en qualsevol moment i sense avís previ.

L’usuari es compromet a utilitzar aquest lloc web i els seus serveis i continguts sense infringir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

S’autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut de la pàgina web només i exclusivament si es donen les següents condicions:

1- Que sigui compatible amb la finalitat de la pàgina web sense que, de cap forma es pugui danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar aquest lloc web.

2- Que es porti a terme amb l’exclusiu ànim d’obtenir la informació que conté per ús personal i privat. Es prohibeix expressament la seva utilització amb fins comercials o per la seva distribució, comunicació pública o transformació.

3- Que cap dels continguts relacionats a la pàgina web siguin modificats sota cap circumstància.

4- Que cap gràfic, icona o imatge disponible a la pàgina web sigui utilitzada, copiada o distribuïda separadament de la resta d’imatges que l’acompanyen.

Arrel Mobiliari no garanteix la inexistència d’interrupcions o errades en l’accés a la pàgina web o al seu contingut, ni que es trobi actualitzada. Arrel Mobiliari portarà a terme, sempre que no concorrin causes que ho facin impossible o de difícil execució i tant aviat tingui notícies de les errades, desconnexions o falta d’actualitzacions en els continguts, totes aquelles tasques necessàries per arreglar les errades, establir la comunicació i actualitzar els continguts.

Tant l’accés a la pàgina web com l’ús indegut que pugui efectuar-se de la informació continguda a la pàgina, és d’exclusiva responsabilitat de qui ho faci. Arrel Mobiliari no es farà responsable de cap conseqüència, dany o perjudici que pugui derivar-se d’aquest accés o ús comentat.

Arrel Mobiliari no es fa responsable de les errades de seguretat que es puguin produir ni dels danys que puguin causar al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software), o als fitxes o documents que pugui tenir emmagatzemats.

Els preus publicats a la web són merament informatius i no constitueixen compromís per part d’Arrel Mobiliari. Els usuaris podran sol·licitar pressupostos detallats a través del nostre formulari de contacte.

Política de privacitat

En compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal n_ 15/1999, de 13 de desembre de 1999, informem que totes les dades facilitades en el transcurs de la relació comercial amb Arrel Mobiliari, amb domicili fiscal a Rambla Brasil, número 1, 08028 Barcelona, seran tractades amb la màxima confidencialitat possible. Aquest Fitxer de Clients es troba degudament inscrit en el corresponent Registre de l’Agència de Protecció de Dades.

El Fitxer de Clients on es guarden la totalitat de les dades, compleix amb totes les mesures de seguretat que garanteixen la confidencialitat i seguretat del tractament de dades, per la qual cosa, garantim una total seguretat de la informació que no es facilita durant la transacció comercial.

El client podrà en tot moment, exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades. Per fer-ho, haurà de contactar amb el nostre Servei d’Atenció al Client a l’adreça de correu electrònic info@arrelmobiliari.com